Consonanțe lirice

Featured Image

Este o emisiune oferită nu doar melomanilor, ci și celor care doresc să afle cat mai multe despre istoria muzicii, despre viața și creația artistică a compozitorilor, ce înseamnă o simfonie, un concert, o suita, un oratoriu etc. Ascultătorii fac cunoștință cu renumiți soliști sau orchestre care interpretează creațiile unor compozitori precum: I.S.Bach, G.FR.Haendel, W.A Mozart, L.V.Beethoven, F.M.Bartholdy, P.I.Ceaikovski, dar și compozitori români - G.Enescu, D.Lipatti, D.G. Kiriac, P.Constantinescu, etc.

Spațiul alocat emisiunii "Consonante Lirice" este de 30 de minute, timp în care muzica audiată pe parcursul întregii emisiuni oferă ascultătorului posibilitatea de a fi mai aproape de cer, de Dumnezeu, de Cuvântul Său: "Cântați Domului o cântare nouă, căci El a facut minuni. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului".



Emisiuni din trecut