Absolventii de studii superioare pot să predea în școli, fără module de pregătire sau masterat didactic - Proiect legislativ

06.08.2022 - Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru cariera didactică au obligaţia să absolve cursurile unui masterat didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.
Prin excepție, pot opta pentru cariera didactică și absolvenți ai învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială, sub condiția susținerii și promovării unei probe suplimentare de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică, organizat de CNFDCD la nivelul structurilor teritoriale, potrivit unui Proiect de lege dedicat învățământului preuniversitar, citat de EduPedu.
Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licenţă, de masterat sau în regim postuniversitar.
O astfel de măsură ar avea rolul de a atrage mai multe cadre didactice, dar ar ajuta și școlile să angajeze mai ușor specialiști din companii private pentru acoperirea unor materii precum TIC sau Educație Financiară.