De alegeri, elevii şi studenţii merg gratuit cu trenul

Guvernul precizează că măsura are scopul să asigure dreptul la vot al elevilor şi studenţilor şi răspunde solicitării Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România.
Călătoria gratuită pe calea ferată se va acorda dus-întors, de la localitatea în care studiază la localitatea de domiciliu, cu tren regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 8-12 decembrie 2016.
Biletul de călătorie se eliberează la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj, pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student. Este obligatorie procurarea biletului dus-întors. Pe biletul de călătorie se vor menţiona numele şi prenumele beneficiarului, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev/student.
Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 şi 12 decembrie.
Sumele necesare asigurării facilităţilor vor fi asigurate de la bugetul Ministerului Transporturilor.
În prezent, în învăţământul de stat şi privat sunt înmatriculaţi aproximativ 520.000 de studenţi (licenţă şi master).