România va avea un sistem de inventariere, măsurare şi monitorizare a calităţii serviciilor publice

România va avea un sistem de inventariere, măsurare şi monitorizare a calităţii serviciilor publice, realizat cu fonduri europene. Sistemul va fi dezvoltat printr-un proiect Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice (SNSPA) şi cu sprijinul întregii administraţii centrale şi locale.
"Scopul realizării unui astfel de sistem este de a avea, la nivelul întregii ţări, un nivel minim unitar de calitate a serviciilor publice. În acest fel, orice cetăţean al României va avea asigurate servicii publice de calitate similară, indiferent de locul în care se află", anunţă MDRAP.
Proiectul a fost prezentat unui număr de 130 de participanţi din administraţia publică centrală, locală şi din mediul academic, în cadrul unei conferinţe de lansare.
„Concret, ne propunem să inventariem toate serviciile publice din România şi să stabilim pentru fiecare în parte un set de indicatori, standarde de calitate şi standarde de cost, acolo unde acestea nu există deja. Ulterior, vom sprijini instituţiile publice centrale şi locale să implementeze efectiv aceste standarde şi vom monitoriza cum sunt ele aplicate. Proiectul este cu atât mai relevant cu cât ne aflăm într-un proces de reformă a administraţiei publice. Guvernul a aprobat mai multe strategii în domeniu şi în domenii conexe, iar reforma înseamnă performanţă în administraţia publică. Cu toţii ne dorim instituţii publice performante, care să asigure servicii de calitate cetăţenilor, atât la nivel guvernamental, cât şi la nivel local ”, a declarat, în deschiderea conferinţei, Sirma Caraman, secretar de stat în MDRAP.